JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova u školskim odborima srednjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 144. stav (7) Zakona o srednjem obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 23/17, 30/19 i 33/21), Pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora srednjih škola Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 42/17 i 23/18), Odluke o standardima i kriterijima za nominovanje/imenovanje na pozicije predsjednika i članova školskih odbora srednjih škola kao javnih ustanova, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 41/17 i 23/22), a u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (,,Službene novine FBiH”, br. 12/03, 34/03 i 65/13), ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo raspisuje

 

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova u školskim odborima srednjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo