Javni konkurs i ispravka javnog konkursa za prijem radnika u JU OŠ "Safvet-beg Bašagić"