Javni konkurs za izbor direktora/direktorice u JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu