Javni konkurs za prijem radnika u JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju