Javni konkurs za prijem radnika u JU Druga osnovna škola