Javni konkurs za prijem radnika u JU OŠ "Hašim Spahić"