Javni konkurs za prijem radnika u JU OŠ "Umihana Čuvidina"