Javni konkurs za prijem radnika u JU Treća osnovna škola