Poništenje dijela javnog konkursa za prijem radnika i Objava Javnog konkursa za prijem radnika u JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti