Poništenje dijela teksta javnog konkursa i Objava Javnog konkursa za prijem radnika u JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn