Poništenje dijela teksta javnog konkursa i objava Javnog konkursa za prijem radnika u JU OŠ "Hamdija Kreševljaković"