Poništenje dijela teksta javnog konursa u JU OŠ "Velešićki heroji"