Realizirano predavanje namijenjeno direktorima i direktoricama osnovnih i srednjih škola iz oblasti prevencije nasilja

U organizaciji Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo jučer je  realizirano predavanje namijenjeno direktorima i direktoricama osnovnih i srednjih škola, s ciljem pružanja podrške aktivnostima usmjerenim na prevenciju nasilja i zaštitu učenika.


Naime, škole su mjesta gdje se mogu prepoznati različiti oblici ponašanja kod učenika, odnosno faktori rizika koji postoje u djetetovom okruženju, na koje se može djelovati kako bi došlo do smanjenja ili uklanjanja faktora rizika, odnosno ostvarenja najboljeg interesa djeteta.  


"Naše odgojno-obrazovne ustanove moraju biti mjesta sa nultom stopom tolerancije na bilo koji oblik nasilja, a svi učesnici odgojno-obrazovnog procesa dužni su poduzimati mjere zaštite prava učenika, te odmah po saznanju da je na bilo koji način ugrožen interes djeteta poduzeti mjere u skladu sa zakonom i propisanom procedurom. Cilj preventivnih programa je da se akcenat stavi na pružanje adekvatnog tretmana i podrške učeniku i porodici umjesto određivanja sankcija", navela je  ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović.


Na predavanju je direktorima posebno naglašena obaveza primjene dva vrlo važna pravilnika koja su u funkciji prevencije neprihvatljivih ponašanja i zaštite učenike, a to su Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika i Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana. Aktueliziranje ove važne teme, između ostalog, dio je aktivnosti COVID odgovora koje su usmjerenje na saniranje negativnih posljedica pandemije u obrazovanju.


"Koristimo priliku zahvaliti se predavaču prof. dr. Elmedinu Muratbegoviću, redovnom profesoru Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i menadžementu Katoličkog školskog centra koji su bili domaćini susreta", zaključila je ministrica Hota-Muminović.