Vlada KS uputila Skupštini Prijedlog odluke o postojanju javnog interesa za osnivanje osnovne škole na Rosuljama

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je jučer Prijedlog odluke o postojanju  javnog interesa za osnivanje Javne ustanove Osnovna škola “Rosulje” Vogošća, te ga je uputila u skupštinsku proceduru.

Ovom Prijedlogu odluke prethodio je Elaborat  o društveno-ekonomskoj opravdanosti za osnivanje škole u pomenutom naselju, koji je Ministarstvu za odgoj i obrazovanje KS dostavila Općina Vogošća.


Kako je navela resorna ministrica Naida Hota-Muminović, zbog kontinuirane stambene gradnje na lokalitetu Rosulje kao i širenja ovog naselja, u stalnom je porastu broj djece predškolskog uzrasta, kao i osnovaca od školske 2009/2010. godine.


“Uzevši u obzir da djeca iz ovog naselja, kao i naselja koje mu gravitiraju, uglavnom pohađaju osnovne škole u centralnom dijelu Vogošće, i to OŠ ‘Zahid Baručija’ i OŠ ‘Mirsad Prnjavorac’, ustanovljeno je da je samo u ove dvije škole broj učenika u tekućoj školskoj godini porastao za 77. Od školske 2009/2010. godine, evidentirano je 249 učenika više. Svakako da je povećanje broja učenika u najvećoj mjeri rezultat izgradnje novih stambenih jedinica, a koje uglavnom naseljavaju porodice sa djecom predškolskog uzrasta. Osim toga, u pomenutim vogošćanskim školama premašen je optimalan broj odjeljenja i učenika utvrđen Pedagoškim standardima i normativima”, obrazložila je, između ostalog, razloge opravdanosti osnivanja škole na Rosuljama ministrica Hota-Muminović.


Ministarstvo za odgoj i obrazovanje je osiguralo sredstva za izradu glavnog projekta gradnje škole, kao i za druge neophodne procedure.