Posjeta ministrice Naide Hota-Muminović Centru “Vladimir Nazor” i Zavodu “Mjedenica”

Ministrica za odgoj i obrazovanje u Vladi Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović posjetila je 19.3.2021. godine JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece “Mjedenica” kao i JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor”.
Cilj posjete bio je sagledavanje mogućnosti za pružanjem podrške u uvjetima rada u pandemiji. Dogovoreno je da će Ministarstvo kreirati radnu grupu za praćenje stanja u ovim odgojno-obrazovnim institucijama čiji će članovi biti direktori/direktorice škola koje obrazuju i odgajaju učenike sa teškoćama, predstavnici Ministarstva, te epidemiolozi. Kroz redovnu komunikaciju i rad ove radne grupe nastojat će se otkloniti sve operativne poteškoće i komplikacije na koje nailaze ove škole u uvjetima pandemije. Najavljeno je i PCR testiranje svih uposlenih u ovim školama.
Ministrica je iskazala posebnu zahvalnost uposlenicima i rukovodstvu ovih škola koji svojim radom omogućavaju pristup obrazovanju i rehabilitaciji učenicima za koje online nastava ne daje rezultate.
Podsjetimo Vlada Kantona Sarajevo donijela je zaključak kojim se odgojno-obrazovni rad u svim osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo u periodu od 12. do 26. marta 2021. odvija online. Od ovog su izuzete škole koje obrazuju i odgajaju djecu sa teškoćama u razvoju.