Rang lista primljene djece za januarski rok u šk. 2022/2023. godini za upis u predškolske ustanove

Poštovani roditelji,

nastavak upisnog roka za djecu predškolskog uzrasta u predškolske ustanove Kantona Sarajevo završen je danas, 18.01.2023. godine.

Na linku: https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/rang_lista_januar.pdf dostupna je Rang lista primljene djece u predškolske ustanove.

U skladu sa obavještenjem od 04.01.2023. godine objavljenim na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, od 18. do 24.01.2023. godine roditelji će imati pravo podnošenja prigovora na Rang listu primljene djece na propisanom obrascu koji možete naći na linku: https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/obrazac_prigovor_1.pdf ili lično preuzeti u pisarnici Vlade Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1. prizemlje zgrade Vlade.

Uputstvo za podnošenje prigovora možete naći na linku: https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/uputstvo_za_podnosenje_pri...

Pravo podnošenja prigovora bit će omogućeno od danas, 18. do 24. 01.2023. godine, svakim radnim danom od 08,00 do 16,00 sati. Ministarstvo će sve dospjele prigovore riještiti najkasnije do 26.01.2023. godine.

Konačna rang lista primljene djece po javnom konkursu će biti objavljena na platformi EMIS- predškolsko i web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo dana 26.01.2023. godine.

Na linku https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/slobodna_mjesta_nakon_janu... je tabela sa pregledom slobodnih mjesta u predškolskim ustanovama nakon okončanja januarskog konkursnog roka.

Sve dodatne informacije o online upisu djece predškolskog uzrasta u predškolske ustanove u školskoj 2022/23. godini dostupne su na web stranici Ministarstvu za odgoj i obrazovanje, u sekciji Upis u predškolske ustanove 2022/23. godini: https://mo.ks.gov.ba/predskolsko.