Kontakti

Sektor za saobraćaj i edukaciju

Adresa: Sarajevo, Aleja Bosne srebrene bb
POMOĆNIK MINISTRA
Kemo ZILIĆ
Telefon: +387(0)33 770-192
+387(0)33 770-194

kemo.zilic@mo.ks.gov.ba