Webinari

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, u saradnji sa UNICEF-om je u prethodnom periodu, u okviru projektnih aktivnosti, organizovalo i realizovalo određeni broj webinara za nastavnike i školski menadžment, a u cilju pružanja podrške istima u realizaciji online nastave. Videa webinara možete pogledati na zvaničnom Youtube kanalu Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.

LINK: https://www.youtube.com/channel/UC3NM9LTYjfwKp4Cpg8qAILg/videos

Teme održanih webinara:

1. Prijava u Office 365 i upoznavanje sa platformom
2. Formativno ocjenivanje: od teorije do prakse
3. Kako uspješno organizirati projektnu nastavu? (primjeri dobre prakse)
4. Promjene u društvu – promjene u obrazovanju
5. Besplatni web alati za pomoć pri realizaciji online nastave
6. Rad u online okruženju – Google Classroom
7. Psihologija obrazovanja – Mentalno zdravlje učenika i nastavnika
8. Motivacijski i sigurnosni aspekti online rada sa učenicima
9. Resursi za obrazovanje - Office 365 i Teams
10. Realizacija online nastave – inovativni pristup u razrednoj nastavi
11. Organizacija i praćenje online nastave koristeći platformu Office 365 – za direktore osnovnih i srednjih škola
12. Online nastava kao još jedan (jak) argument za reformu obrazovanja - Na koja bismo pitanja imali odgovore da je kurikulum primijenjen u nastavi?
13. Google aplikacije u online nastavi – primjeri primjene
14. Rad sa audio fajlovima i audio projekti u online nastavi
15. Inkluzija je pravo: Easy to read standardi
16. Izrada web stranice, video klipa i bookleta kroz interdisciplinarni projekat „Stećci“
17. Zlatni rez – primjer tematske integracije
18. Medijska i informacijska pismenost – jedna od ključnih vještina u modernom obrazovnom sistemu
19. „Digitcoin – valuta znanja“ – ideja za motivaciju učenika
20. Kako se pridružiti Microsoft mreži inovativnih nastavnika?
21. Podrška školskih administratora u odvijanju online nastave
22. Korona virus i mentalno zdravlje (analiza, psihološki savjeti i preporuke)
23. Multimedijalni sadržaji u nastavi – primjeri primjene
24. Rječnik bez riječi – Balet
25. Filmska literatura u muzičkoj praksi i obrazovanju
26. Laseri – tehnologija sadašnjosti i budućnosti
27. Studija o digitalnoj pismenosti i preduzetničkim komptenecijama nastavnika i učenika srednjih škola Kantona Sarajevo
28. „Ne biblioteka u školi, nego škola u biblioteci“
29. Genially, Book Creator i Story Jumper u nastavi i eTwinning projektima
30. „Tehničke škole u korak sa vremenom“
31. Poduzetništvo kao predmet – Poduzetništvo u poslovnom svijetu
32. Motivacija i kreativnost u digitalnom okruženju (zabavna igra „Escape room“ uz upotrebu više digitalnih alata i na više načina)
33. Uticaj pandemije koronavirusa na metalno zdravlje roditelja, školske djece i omladine
34. Izrada edukativnog bloga i web stranice na platformi Google for Education
35. Platforma Google for Education i Google apps for Education (izrada edukativnog bloga)
36. Razvoj prezentacijskih vještina
37. Medijska i informacijska pismenost: Kompetencijski okvir i model integracije u obrazovni proces
38. „Matemtika u korelaciji sa...“
39. Office 365 – Teams novosti (timovi, pozivi, zadaci, kvizovi)
40. Učitelj danas: Primjena modela u razrednoj nastavi
41. Primjeri dobre prakse u razrednoj i predmetnoj nastavi - Kreiranje grafičkih sadržaja na online platformi Canva