Smjernice za rad sa digitalnom formom dokumenta

Smjernice za rad sa digitalnom formom dokumenta:

- Dokument u digitalnoj formi omogućava brzo pronalaženje željenog sadržaja jednim klikom na željenu stavku. Sadržaj je, također, moguće pretraživati kroz umanjene slike stranica kataloga s lijeve ili donje strane digitalne forme;

- Za uvećanje je dovoljno da kliknete na željenu stranicu ili da povučete preko stranice, držeći pritom pritisnutu lijevu tipku miša;

- Prednost digitalne forme ogleda se i u mogućosti promjene jezika prikaza i prikaza preko cijelog ekrana.

- Digitalna forma opremljena je i Notesom za dodavanje vlastitih bilješki, Highlight opcijom za označavanje određenog dijela sadržaja kao i Bookmark opcijom za dodavanje vlastitih favorita unutar samog kataloga;

- Unutar digitalne forme integrirani su linkovi koji vode ka referentnim izvorima koji su korišteni prilikom izrade dokumenta, a koji vas prilikom klika na isti, direktno vodi na referenciranu stranicu.

- Za potpuni doživljaj u svim navedenim mogućnostima preporučujemo da pregled vršite na računaru ili laptopu, iako je to moguće učiniti na svim platformama, sa svih vrsta uređaja i sa svim postavkama rezolucije ekrana.

https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/Smjernice_2022/