Stručno usavršavanje

Realizirat će se:

 • Programi stručnog usavršavanja odgajatelja u predškolskim ustanovama
 • Programi stručnog usavršavanja nastavnika razredne nastave - devetogodišnje osnovno obrazovanje
 • Programi stručnog usavršavanja nastavnika razredne i predmetne  nastave, defektologa, pedagoga i psihologa
 • Programi stručnog usavršavanja direktora odgojno - obrazovnih ustanova
 • Programi stručnog usavršavanja stručnih savjetnika Prosvjetno-pedagoškog zavoda
 • Polaganje stručnog ispita za odgajatelje, nastavnike i stručne saradnike
 • Oko 60 sastanaka stručnih aktiva odgajatelja, nastavnika, stručnih saradnika, direktora i pomoćnika direktora
 • Ciklus laboratorijskih vježbi za nastavnike i profesore biologije, fizike, hemije
 • Kursevi za posebne programe i module, kursevi za korišćenje Interneta i softvera u nastavi pojedinih predmeta
 • Projekt "Obuka nastavnika za korišćenje kompjutera u nastavi matematike i prirodnih nauka"
 • Stručno obrazovanje nastavika i profesora engleskog, francuskog i njemačkog jezika, u saradnji s Goetheovim institutom, KulturKontaktom, British Councilom i Centrom Andre Malraux
 • Kurs o prezentacijskim i voditeljskim tehnikama, za stručne savjetnike Prosvjetno-pedagoškog zavoda
 • Projekt "Skrbništvo i ponovno uključenje maloljetnika s posebnim fizičkim i psihičkim potrebama i promocija socijalnog poduzetništva u Bosni i Hercegovini (zajednički projekt Ministarstva obrazovanja i nauke i Ministarstva vanjskih poslova Republike Italije i italijanskih regija Emilija – Romagna i Marche)
 • Učešće na simpozijima, sajmovima, stručnim savjetovanjima u zemlji i inostranstvu