Propisi ministarstva

Ukupno propisa: 110
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog Datum ažuriranja
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije u predškolskoj ustanovi 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/16 14.02.2022
Pravilnik o polaganju eksterne mature 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 25/18, PDF icon 17/19, PDF icon 24/19 14.02.2022
Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u srednjoj školi i domu učenika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/19, PDF icon 9/19, PDF icon 25/21 14.02.2022
Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja registra srednjih škola sa područja Kantona Sarajev 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/98 14.02.2022
Pravilnik o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/18, PDF icon 32/18, PDF icon 30/19 14.02.2022
Pravilnik o prepoznavanju, prevenciji i zaštiti od diskriminacije u osnovnim školama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52/19 14.02.2022
Pravilnik o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjih škola 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 46/18 14.02.2022
Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja registra osnovnih škola 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/99 14.02.2022
Pravilnik o izvođenju ferijalne prakse 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/18 14.02.2022
Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 46/18 (dio 1/2), PDF icon 46/18 (dio 2/2), PDF icon 3/20, PDF icon 25/21 14.02.2022
Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/19 14.02.2022
Pravilnik o postupku utvrđivanja uvjeta za osnivanje, sadržaju i načinu vođenja registra predškolskih ustanova 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/16 14.02.2022
Pravilnik o formi i sadržaju javnih isprava u obrazovanju odraslih 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 3/22 14.02.2022
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije i evidencije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 3/22 14.02.2022
Pravilnik o načinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad, sadržini i načinu vođenja registra poslodavaca 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/18 14.02.2022
Pravilnik o izboru i imenovanju upravnih i nadzornih odbora predškolskih ustanova Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 3/11 14.02.2022
Standard ili kodeks
Naziv Pravni izvor Prilog Datum ažuriranja
Pedagoški standardi i normativi za srednje obrazovanje 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/04, PDF icon 27/08, PDF icon 45/20, PDF icon 7/21, PDF icon 20/22 20.05.2022
Uputstvo ili metodologija
Naziv Pravni izvor Prilog Datum ažuriranja
Uputstvo za ostarivanje prava na zdravstveno osiguranje učenika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/22 24.02.2022
Uputstvo o zastupljenosti nastavnih sadržaja iz psihološko-pedagoške i metodičko-didaktičke grupe nastavnih predmeta u studijskim programima nastavničkih usmjerenja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/18 15.02.2022
Plan ili program
Naziv Pravni izvor Prilog Datum ažuriranja
Posebni program Vlade Kantona Sarajevo za unapređenje inkluzije u Kantonu Sarajevo Interni dokument PDF icon Posebni program Vlade Kantona Sarajevo za unapređenje inkluzije u Kantonu Sarajevo 21.04.2022