OBAVJEŠTENJE: Podjela uvjerenja o položenim ispitima