Lista ustanova

Osnovne škole
Naziv Adresa Fax Telefon Web adresa
"AL AMEL" Sarajevo Osik 8 230-294 230-294
Centar “Vladimir Nazor” Azize Šaćirbegović 80 641-354 650-196 http://www.vladimirnazor.edu.ba
Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Aleje Bosne srebrene 22 473-020 473-019, 460-745, 455-483 http://www.czsd.edu.ba
Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Asima Ferhatovića 2 033/226-977 033/211-790, 033/226-977 http://www.cersig.edu.ba
Četvrta osnovna škola - Ilidža Put Famosa 33 698-203 698-202 http://www.oscetvrta.edu.ba
Deseta osnovna škola Ilidža Osik 210 230-209 564-540
Deveta osnovna škola Rakovička cesta 339 428-416 428-415 http://www.osdeveta.edu.ba
Druga osnovna škola - Ilidža Školska 1, Hrasnica 510-640 514-137 http://www.osdruga.edu.ba
Francuska osnovna škola CIFS Sarajevo Paromlinska 66 444-405 444-405
JU Osnovna škola "Aneks" Vrbovska bb, Sarajevo 033/658-883 033/658-883
Katolički školski centar - Osnovna škola Centar Mehmed paše Sokolovića 11 653-506 665-521 http://www.ksc-sarajevo.edu.ba
Međunarodna njemačka škola Sarajevo - Internationale Deutsche Schule Sarajevo Buka 11-13 +387 33 560-520
Međunarodna osnovna škola „Richmond Park International Primary school" Francuske revolucije bb 660-080 944-140 http://www.internationalschool.ba
OŠ “Mehmed Handžić” Lužani bb - Ilidža 764-111 626-077 http://www.osmh.edu.ba
OŠ “Đulistan” Lješevo - Ilijaš 402-487 403-321 http://www.djulistan.edu.ba
OŠ "Hadžići" Hadželi bb, 71240 Hadžići 033/408-810 033/408-811, 033/408-810 OŠ "Hadžići"
OŠ “ 6.mart ” Hadžići Anđelka Lažetića 5 420-120, 428-175 420-120 http://www.os6mart.edu.ba
OŠ “9. maj” Hadžići-Pazarić Bjelašnička 59 416-623 417-527 http://www.os9majpa.edu.ba
OŠ “Al-Walidein-Gazzaz” Hasiba Brankovića 2 235-488 235-507 http://www.osgazzaz.edu.ba/
OŠ “Aleksa Šantić” Branislava Nušića 95 461-300 456-533, 461-300 http://www.osas.edu.ba
OŠ “Alija Nametak” Zaima Šarca 15 211-075 652-297, 211-075 http://www.osansa.edu.ba
OŠ “Avdo Smailović” Adema Buće 63-b 640-654 619-155 http://www.osasmailovic.edu.ba
OŠ “Behaudin Selmanović” Viteška 6, Briješće, Sarajevo 033/780-021 780-020 http://www.osbs.edu.ba
OŠ “Ćamil Sijarić” Braće Mulić 16 543-196 544-301, 543-196 http://www.oscsijaricsa.edu.ba
OŠ “Čengić Vila I” Fetaha Bećirbegovića 2 640-220 653-759 http://www.oscvila1.edu.ba
OŠ “Džemaludin Čaušević” Prvomajska 24 713-820 611-651 http://www.oscausevic.edu.ba
OŠ “Edhem Mulabdić” Konak 1 239-013 236-044 http://www.osem.edu.ba
OŠ “Fatima Gunić” Nerkeza Smailagića 18 472-752 545-181 http://www.osfg.edu.ba
OŠ “Grbavica II” Behdžeta Mutevelića bb 651-121 642-642 http://www.osgrbavica2.edu.ba
OŠ “Grbavica I” Grbavička 14 651-337 661- 278, 651-337 http://osgrbavica1.edu.ba/
OŠ “Hamdija Kreševljaković” Carina 2 272-720 272-720 http://www.oshk.edu.ba
OŠ “Hasan Kaimija” Cicin han 93 559-905 559-906 http://www.oshkaimija.edu.ba
OŠ “Hasan Kikić” Gorica 27 220-162 445-137 http://www.oshkikic.edu.ba
OŠ “Hašim Spahić” Ilijaš Krajiška bb 400-458 400-996 http://www.oshs.edu.ba
OŠ “Hilmi ef. Šarić” Hadžići-Tarčin Bratstva i jedinstva 38 419-150 428-395 http://www.oshilmi.edu.ba
OŠ “Hrasno” Porodice Ribar 2 651-120 647-451, 651-120 http://www.oshrasno.edu.ba
OŠ “Isak Samokovlija” Fra Anđela Zvizdovića 1 210-144 212-499 http://www.osis.edu.ba
OŠ “Izet Šabić” Hotonj – Vogošća Donji Hotonj bb 481-089 481-090 http://www.osizetsabic.edu.ba
OŠ “Kovačići” Zagrebačka 22a 615-879 615-878 http://www.oskovacici.edu.ba
OŠ “Malta” Marka Marulića 27 613-501 613-502 http://www.osmalta.edu.ba
OŠ “Mehmed beg Kapetanović Ljubušak” Braće Begić 19 220-491 220-491 http://www.osmbklj.edu.ba
OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Žrtava fašizma 14 650-807 644-897 http://www.osmmdsa.edu.ba
OŠ “Meša Selimović” Geteova 16 542-899 543-113 http://www.osmssa.edu.ba
OŠ “Mirsad Prnjavorac” - Vogošća Jošanička 51 430-911 430-910 http://www.osmp.edu.ba
OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” Logavina 52 447-246 238-151 http://www.osmmbsa.edu.ba
OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Čekaluša 53 208-567 216-567 http://www.osmccsa.edu.ba
OŠ “Mustafa Busuladžić” Ahatovićka 41 629-574 629-574 http://www.osdobrosevici.edu.ba
OŠ “Nafija Sarajlić” Patriotske lige 57 213-823 209-232 http://www.osnsarajlic.edu.ba/
OŠ “Osman Nakaš” Gradačačka 39 642-066 641-287 http://www.osonakas.edu.ba
OŠ “Osman Nuri Hadžić” Lava Tolstoja 6 460-363 460-362 http://www.osonh.edu.ba
OŠ “Podlugovi“ Ilijaš Žrtava genocida u Srebrenici 212 401-017 401-017, 428-760 http://www.ospodlugovi.edu.ba/
OŠ “Pofalići” Ivanjska 1 644-163 644-163 http://www.ospofalici.edu.ba
OŠ “Porodice ef. Ramić” – Vogošća Nova cesta 62 430-993 430-993 http://www.osramic.edu.ba
OŠ “Saburina” Saburina 4 538-340 538-340 http://www.ossaburina.edu.ba
OŠ “Safvet beg Bašagić” Gimnazijska 1 204-707 205-923, 204-707 http://www.ossbb.edu.ba
OŠ “Šejh Muhamed efendija Hadžijamaković” Iza Hrida 11 233-429 532-324 http://www.ossmeh.edu.ba
OŠ “Skender Kulenović” Bulevar Mimar Sinana bb 464-288 451-600 http://www.os-sk.edu.ba
OŠ “Sokolje” Numan paše Ćuprilića do 17 765-542 765-540 http://www.ossokolje.edu.ba
OŠ “Srednje” Ilijaš Srednje bb 489-047 489-047 http://www.ossrednje.edu.ba
OŠ “Umihana Čuvidina” Smaje Šikala 1 766-410 541-009 http://www.osuc.edu.ba
OŠ “Velešićki heroji” Velešići 2 214-584 214-598 http://www.osvh.edu.ba
OŠ “Vladislav Skarić” Terezija 48 551-586 212-031 http://www.osvs.edu.ba
OŠ “Vrhbosna” Baruthana 60 240-100 240-100 http://www.osvrhbosna.edu.ba
OŠ “Zahid Baručija” – Vogošća Omladinska 14 430-615 432-650 http://www.oszb.edu.ba
OŠ “Zaim Kolar” – Trnovo Dejčići 438-000 438-001 , 438-000 http://www.oszk.edu.ba
OŠ “Zajko Delić” - Vogošća Slatinski put 3 485-409 426-830 http://www.oszd.edu.ba
Osma osnovna škola – Amer Ćenanović Ilidža Ilirska 2 (Butmir) 771-323 771-316, 771-321 http://www.osmaosnovnail.edu.ba
Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo Kemala Kapetanovića 43 710-861 651-523 http://www.osmbaletska.edu.ba
Osnovna muzička škola - Ilidža Josipa Slavenskog 24 623-170 623-400 http://www.muzickail.edu.ba
Osnovna muzička škola “Mladen Pozajić” Josipa Štadlera 1 444-234 212-410 http://www.omsmp.edu.ba
OŠ“Silvije Strahimir Kranjčević” Mehmed paše Sokolovića 2 221-338 219-825 http://www.ossskranjcevic.edu.ba
Peta osnovna škola - Ilidža Umihane Čuvidine 58 515-571 515-177 http://www.ospeta.edu.ba
Privatna osnovna škola “Bloom” Nalina 16, Stari Grad Sarajevo 033/865-564 033/207-899 http://www.bloom.edu.ba
Privatna ustanova Školski Centar Maarif Schools of Sarajevo (Škole „Maarif“ Sarajevo) - osnovna škola Hasiba Brankovića 2A, Sarajevo 062/271-004 www.maarifschools.edu.ba
Prva osnovna škola - Ilidža Mala aleja 15 639-574 639-575 http://www.osprvail.edu.ba
Prva privatna OŠ “Isa-beg Ishaković” Banjalučka bb, 71000 Sarajevo 957-495 957-496 PPOŠ Isa-beg Ishaković
Quality Schools International - International School of Sarajevo (QSIS Sarajevo) Omladinska broj 16 424-471 424-450
Sedma osnovna škola – Ilidža Blažuj 118 761-630 761-630 http://www.sedma-osnovna.edu.ba
Šesta osnovna škola - Ilidža Barska bb Stup 626-783 623-405 http://www.ossesta.edu.ba
Treća osnovna škola - Ilidža Nasihe Kapidžić Hadžić 1 638-473 638-479 http://www.trecaosnovna.edu.ba
Zavod “Mjedenica” Mjedenica 34 207-962 207-963 http://www.zamjed.edu.ba