Lista ustanova

Naziv Adresa Fax Telefon
Univerzitet u Sarajevu Obala Kulina Bana 7 226-379 226-378
"AL AMEL" Sarajevo Osik 8 230-294 230-294
Akademija likovnih umjetnosti Obala Maka Dizdara 3 664-883 664-883
Akademija scenskih umjetnosti Adresa: Obala Kulina Bana 11 272-361 215-277
Arhitektonski fakultet Patriotske lige 30 213-494 663-944
BH Centar Predškolska ustanova Sarajevo 6. mart br. 56, Hadžići 033-265-776 033-265-775, 033-428-365
BH Centar za obrazovanje odraslih Mula Mustafe Bašeskije br. 6, Sarajevo 033/265-775
Centar “Vladimir Nazor” Azize Šaćirbegović 80 641-354 650-196
Centar za edukaciju "Centrotrans", Sarajevo Kurta Schorka br.14, Sarajevo 033/770-853 033/770-800
Centar za edukaciju "DIZART" Halilovići br. 45, Sarajevo
Centar za edukaciju i istraživanje "Nahla" Džemala Bijedića br. 122, Sarajevo 033/641-664 033/710-650
Centar za edukaciju i treninge " AZUR" Vitomira Lukića br. 12a, 71000 Sarajevo
Centar za edukaciju, razvoj i istraživanje Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Skenderija br. 72, 71000 Sarajevo 033/214-607
Centar za obrazovanje i poduzetništvo Alojza Benca 4, Sarajevo i Igmanska bb, Vogošća +387 33 425 367 +387 33 425 365
Centar za obrazovanje odraslih Akademija Brezar Stupska br. 3, Ilidža
Centar za obrazovanje odraslih SERDA Kolodvorska br. 6, Sarajevo
Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Aleje Bosne srebrene 22 473-020 473-019, 460-745, 455-483
Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Lukavička 6 473-020 473-019
Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Asima Ferhatovića 2 033/226-977 033/211-790, 033/226-977
Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Asima Ferhatovića 2 440-969 440-969