Informacija o upisu djece u prvi razred osnovne škole za školsku 2023/2024. godinu

Cijenjeni roditelji/staratelji,

Školskim obveznikom smatra se dijete koje do 1. marta tekuće godine navrši pet i po godina života.

Ova informacija je sačinjena za roditelje/staratelje djece školskih obveznika, u cilju olakšavanja upisa djece u prvi razred osnovne škole za školsku 2023./2024. godinu.

I
(Obrazac i Uvjerenje)
U periodu od 01.02. do 28.02.2023.godine, u predškolskoj ustanovi koju dijete pohađa (djeca u cjelovitom razvojnom programu i djeca u obaveznom programu pred polazak u školu) roditelj/staratelj djeteta može preuzeti sljedeće dokumente:
• Obrazac prijave za upis djeteta u prvi razred osnovne škole za školsku 2023./2024.godinu;
• Uvjerenje o pohađanju obaveznog programa za djecu u godini pred polazak u školu.
II
(Ostala dokumentacija)
Osim obrasca prijave i Uvjerenja o pohađanju obaveznog predškolskog za djecu, roditelji su dužni pribaviti i sljedeću dokumentaciju za dijete:
1. Izvod iz matične knjige rođenih djeteta /original ili ovjerena kopija;
2. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća (u Domu zdravlja gdje dijete ima otvoren karton);
3. CIPS prijava boravka djeteta, kao dokaz o pripadnosti školskom području.
III
(Predaja dokumentacije)
Dokumentaciju iz tačaka I i II roditelji/staratelji dostavljaju skeniranu ili fotografisanu putem e-maila osnovnoj školi u koju žele da upišu svoje dijete.
Roditelji/staratelji koji ne mogu da koriste e-mail, dokumentaciju iz tačke I i II mogu dostaviti lično u osnovnu školu.
IV
(Testiranje djeteta)
Osnovna škola će nakon zaprimanja dokumentacije roditelja/staratelja informisati putem e-maila o terminu testiranja djeteta.
Roditelji/staratelji će prilikom testiranja djeteta, u osnovnu školu predati originalnu dokumentaciju iz tačke I i II.

V
(Školsko područje)

Važno je napomenuti da smo shodno članu 54. stav (6) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21) dostavili školama i informaciju da smo saglasni sa upisom učenika sa školskih područja koja ne pripadaju upisnom području škole, a na zahtjev roditelja/staratelja, ukoliko škola može ispoštovati pedagoške standarde i normative za osnovnu školu, odnosno ukoliko škola ima kadrovske i prostorne kapacitete.

Školsko područje oglašeno je na web stranici svake osnovne škole.

Slika