Dopuna Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u JU "Djeca Sarajeva"