Javni konkurs za izbor direktora/ice u JU OŠ "Osman Nuri Hadžić"