Javni konkurs za prijem radnika u JU OŠ "Avdo Smailović"