Javni konkurs za prijem radnika u JU OŠ "Edhem Mulabdić"