Javni konkurs za prijem radnika u JU OŠ "Fatima Gunić"