Javni konkurs za prijem radnika u JU OŠ "Mirsad Prnjavorac"