Javni konkurs za prijem radnika u JU OŠ "Nafija Sarajlić"