Javni konkurs za prijem radnika u JU OŠ "Osman Nuri Hadžić"