Poništenje dijela Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Zavod "Mjedenica"