Poništenje dijela Javnog konkursa za prijem radnika u JU Srednja mašinska tehnička škola