Poništenje dijela Javnog konkursa za prijem radnika u OŠ "Aneks"

Na osnovu člana 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 23117, 33117, 30119,34120 i 33121), člana 27. stav (2) tačka d) Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo (,,Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 29/21 i 31/21), Saglasnosti ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, broj:
11-30-25989-3 od 08.09.2021. godine, Odluke Školskog odbora broj: 02-5112/21 od 13.09.2021.godine

Poništava
se dio teksta javnog konkursa za prijem radnika na upražnjena radna mjesta u školskoj 2021/2022. godini

Poništava se dio teksta javnog konkursa za prijem radnika na upražnjena radna mjesta u školskoj 2021/2022. godini, objavljenog dana 02.08.2021. godine (sa ispravkom teksta objavljenog dana 07. i 08.08.2021. godine) u dnevnom listu ,,Oslobođenje" i na službenim internet stranicama Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo (https://mo.ks.gov.ba/aktuelno/konkursi). i JU ,,Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" (https://szks.ba/posao/, te na službenoj internet stranici škole https://osaneks.edu.ba/)

Poništavanje se odnosi na pozicije :
a) na odredeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2022. godine za:
2. Nastavnik/nastavnica engleskog jezika …1 izvršilac , 19 časova sedmično
8. Nastavnik/nastavnica matematike …1 izvršilac, 12 časova sedmično
9. Nastavnik/nastavnica fizika … 1 izvršilac, 7 časova sedmično
10. Nastavnik/nastavnica biologije …1 izvršilac, 10 časova sedmično
11. Nastavnik/nastavnica informatike …1 izvršilac, 14 časova sedmično
13. Nastavnik/nastavnica razredne nastave…1 izvršilac , puna nastavna norma
14. Nastavnik/nastavnica razredne nastave…1 izvršilac, puna nastavna norma
15. Nastavnik/nastavnica razredne nastave … 1 izvršilac, puna nastavna norma
26. Servirka … 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično)
27. Ložač … 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično)
28. Domar …1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično)

Preostali dio teksta javnog konkursa koji je objavljen dana 02.08.2021.godine te ispravci teksta javnog konkursa objavljenog dana 07.08. i 08.08.2021. godine ostaje nepromjenjen.