Poništenje dijela teksta javnog konkursa u JU OŠ "Vrhbosna"