Poništenje dijela teksta javnog konkursa u JU OŠ "Zajko Delić"