Poništenje dijela teksta javnog konkursa u JU Prva gimnazija