Poništenje dijela teksta javnog konkursa za prijem radnika u JU "Djeca Sarajeva"