Poništenje dijela teksta Javnog konkursa za prijem radnika u JU Druga gimnazija