Poništenje dijela teksta Javnog konkursa za prijem radnika u JU OŠ "Vladislav Skarić"