Poništenje dijela teksta Javnog oglasa za prijem radnika u JU "Djeca Sarajeva"