Poništenje teksta javnog konkursa za prijem radnika u JU Prva gimnazija