BiH na svjetskoj GIS Day karti: OŠ “Srednje” promotor i inicijator primjene geografskih informacionih sistema u obrazovanju

Različitim sadržajima, u više od 100 zemalja, danas se obilježava Međunarodni dan geografskih informacionih sistema (GIS). Na svjetskoj GIS Day karti ove godine je  ucrtana i Bosna i Hercegovina, zahvaljujući OŠ “Srednje” i profesoru geografije Mahiru Mališeviću. Oni su odlučili organizovati Dan GIS-a i u našoj zemlji, sa željom da promovišu prednosti pomenutog informacionog sistema koji se može koristiti u učionicama i biti od velike koristi za učenike.

Ideju su podržali Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS, Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS, Općina Ilijaš, kao i brojne druge institucije i organizacije u našoj zemlji.

Ministrica odgoja i obrazovanja KS Naida Hota-Muminović istakla je kako je veoma važno da predstavnici obrazovnih vlasti podržavaju ovakve inovativne poduhvate koji dolaze iz naših škola.

“Ljudi u praksi najbolje mogu osjetiti potrebe učenika, a tako je u OŠ ‘Srednje’ gdje prepoznaju puls novih generacija i uvijek su začetnici dobrih praksi i ideja. Ovakav sistem omogućava modernizaciju nastavnog procesa i podstiče učenika da bude angažiran u procesu učenja. Zato je važno da ovakve poduhvate podržavamo stručno, kroz Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja, što smo i učinili, kao i finansijski, ali i damo zasluženu pažnju u javnom prostoru ovakvim izvrsnim poduhvatima”, istakla je ministrica Hota-Muminović na današnjoj promociji  u OŠ “Srednje”.

Uz odabrane predavače i edukatore, prezentirana su iskustva vezana za GIS koji učenicima omogućava da na inovativan način stiču nova znanja i iskustva, posebno u oblasti geografije.

“Geografski informacioni sistem je učenicima veoma zanimljiv i pruža im funkcionalno znanje. Ja ovaj sistem u radu sa učenicima primjenjujem već 14 godina i o tome ću govoriti danas. Želim naglasiti da je, u okviru ovog događaja, naš cilj bio okupiti predstavnike različitih relevantnih institucija koji mogu omogućiti da se GIS sa jedne platforme učini dostupnim učenicima. Osim predstavnika Ministarstva, danas su s nama i nastavnici, predstavnici Instituta za preduniverzitetsko obrazovanje, nadležnog za edukaciju nastavnog osoblja, predstavnici firme-zastupnika GIS softwera za BiH koji mogu obezbijediti besplatne licence za škole, kao i Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove koja ima najveću bazu GIS podataka. O značaju aktualizacije i vizualizacije geografskih podataka danas će govoriti akademik, profesor doktor Muriz Spahić, dok će docent doktor Boris Avdić, sa Odsjeka za geografiju prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu govoriti o primjeni GIS-a u geografskom obrazovanju”, naveo je profesor Mališević.

Direktorica OŠ Srednje Dženita Čehajić-Kulo naglasila je, između ostalog, kako je ključ budućnosti, napretka i razvoja BiH upravo u nastavnicima koji imaju ideju i svaki dan pokušavaju na ovakav način unaprijediti odgojno-obrazovni proces.