Eminentni predavači u Sarajevu podijelili znanja i ekspertizu: Kako poboljšati sistem obrazovanja?

Proteklog vikenda u Kući znanja Druge gimnazije Sarajevo uspješno je realiziran prvi susret fokus grupe s međunarodnim predavačima, a na osnovu Memoranduma o razumijevanju i saradnji kojeg su prethodno potpisali Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Fondacija Mulalić.

Predmet Memoranduma je promoviranje međusobne saradnje i koordinacije na polju edukacije, podržavanja i realizacije dobrotvornih, humanitarnih, edukativnih i istraživačkih projekata koje realiziraju, a posebno u izradi studije budućnosti obrazovanja u KS.

Učesnici fokus grupe na prvom susretu bili su zaposlenici Univerziteta u Sarajevu, Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS, te osnovnih i srednjih škola.

Fondacija Mulalić Sarajevo je realizirala sve neophodne aktivnosti kako bi osigurala prisustva eminentnih predavača, te su učesnici imali priliku slušati Ziauddina Serdara i Christophera B. Jonesa iz Centra za postnormalne politike i studije budućnosti. Ovi predavači su pioniri i lideri u teoriji i metodologiji postnormalnih vremena. 

Osnovni cilj susreta je bio rad na promoviranju i istraživanju novih smjernica za poboljšanje sistema obrazovanja. Prilikom rada fokus grupe, prisutni su se upoznali s međunarodnim istraživanjima koja promoviraju budućnost obrazovanja u skladu sa cilievima održivog razvoja UN-a, te osnaživanja kapaciteta za razvoj vještina upravljanja promjenama u budućnosti.

Ove važne vještine upravljanja promjenama u budućnosti spadaju među vještine prepoznate od strane UNESCO-a. Na ovaj način Kanton Sarajevo nastoji u obrazovni sistem integrisati aktuelne trendove i teme u svijetu koji se ubrzano mijenja.