Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS: Međunarodna saradnja u projektu “Kvalitetno obrazovanje za sve” i promovisanju inkluzije

Realizacija zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Evrope “Kvalitetno obrazovanje za sve” bila je tema sastanka koji je održala ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović sa voditeljicom ovog projekta ispred Vijeća Evrope – Ureda u Sarajevu Zoricom Lešić.

Kako je navedeno, projekt se realizuje u okviru programa “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”, a cilj mu je osiguranje kvalitetnog obrazovanja za sve, kroz promovisanje inkluzije i rješenja koja će adresirati diskriminaciju u obrazovnom sistemu, kao i pružanje doprinosa inkluzivnom, mirnom i demokratskom društvu s angažovanim građanima.

Ministrica Hota-Muminović istakla je da Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS posebnu pažnju posvećuje međunarodnoj saradnji i jačem povezivanju sa evropskim partnerima, u cilju unapređenja obrazovnog sistema u Kantonu Sarajevu.

“Projekt podržava i uključuje provedbu Preporuka sa mapom puta koju su zajednički razvila relevantna ministarstva na državnom nivou, entitetska ministarstva obrazovanja, te deset kantonalnih ministarstava obrazovanja u aprilu 2019. godine. U pilot projekt je uključeno 29 osnovnih i srednjih škola iz BiH, a iz Kantona Sarajevo učestvuje OŠ ‘Safvet-beg Bašagić’ i JU Treća gimnazija. Navedene škole su postale dio Mreže škola za demokratsku kulturu u BiH koje će u narednom periodu ispunjavati obaveze i aktivnosti predviđene navedenim projektom”, izjavila je ministrica.