Okerić i Hota-Muminović obišli radove u OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar“: Kanton će se uključiti u rekonstrukciju sportske sale

Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elvedin Okerić i ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović posjetili su danas Osnovnu školu „Mehmedalija Mak Dizdar“, gdje su u toku radovi na rekonstrukcija sportske sale.

Kako je izneseno ovom prilikom, dosadašnje radove na rekonstrukciji ove sale finansirala je Općina Novi Grad, a kako bi radovi do kraja bili kvalitetno urađeni biće potrebna dodatna ulaganja.

Ministrica Hota-Muminović je najavila da će resorno ministarstvo prema Općini uputiti prijedlog da se uključi u projekt i sufinansira potrebne dodatne radove.

„Našim učenicima želimo obezbijediti najbolje standarde i uvjete obrazovanja, tako da je ovo jedan od takvih izazova. Sigurna sam da ćemo na kraju učenicima predati kvalitetno saniranu i adekvatno opremljenu sportsku salu“, poručila je ministrica Hota-Muminović.

Predsjedavajući Okerić je najavio kako će potrebna dodatna sredstva obezbijediti Kanton Sarajevo kroz rebalans svog Budžeta.

„Sportska sala nije rekonstruisana od izgradnje škole i sve je u njoj prilično dotrajalo. Zbog toga treba izvršiti obimne i kvalitetene radove. Ovu školu pohađa više od 500 učenika kojima trebamo osigurati najbolje uvjete za nastavu iz predmeta Tjelesni odgoj“, poručio je Elvedin Okerić, nakon ovog obilaska.