Program podrške rukovodstvu škola iz oblasti suprostavljanja trgovini ljudima

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, u saradnji sa partnerima međunarodnom organizacijom World Vision i Udruženjem „Kali Sara“, realiziralo je Program podrške iz oblasti suprostavljanja trgovini ljudima, sa posebnim fokusom na trgovinu djecom.


Program je bio namijenjen direktorima i direktoricama osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo.


Škola ima značajnu ulogu u prepoznavanju rizika, ali i zaštite djece od različitih faktora rizika, te se značajni efekti preventivnih programa ostvaruju isključivo zajedničkim i multisektorskim pristupom svih referalnih mehanizama u zajednici, zajednički je zaključak učesnika ovog programa.


Ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović navela je tom prilikom da je resorno ministarstvo koje predvodi pokrenulo niz aktivnosti usmjerenih na suprostavljanje trgovini ljudima kroz obrazovni sektor.


Mjeseci mart i april u osnovnim i srednjim školama bili su posvećeni edukaciji učenika svih uzrasta, nastavničkih vijeća i roditelja iz oblasti prevencije trgovine ljudima.


Od direktora osnovnih i srednjih škola zatraženo je da posebnu pažnju posvete prevenciji različitih oblika neprihvatljivih ponašanja, kao i da zaštita i sigurnost učenika budu među visoko postavljenim ciljevima.


“U  školama odgajamo naše učenike, pripremamo ih za svakodnevne životne izazove, prenosimo sistem vrijednosti, razvijamo moralne vrijednosti i naučni pogled na svijet, te kroz planski osmišljenje različite programe preveniramo pojavu neprihvatljivih oblika ponašanja.

U školi djeca provode veći dio vremena, a profesionalci koji rade sa djecom trebaju pomoći djetetu da uspješno prolazi kroz izazovne razvojne faze, podržavajući ona ponašanja i djelovanja koja su u funkciji ostvarenja dobrobiti djeteta. Svi koji radimo sa djecom dijelimo odgovornost u postizanju zajedničkog cilja, a to je sigurno i zadovoljno dijete, da njegujmo kulturu dijaloga, nenasilnog rješavanja konfikata, empatije, uvažavanja, nježnosti i brige jedni za druge, te na taj način učinimo naše zajednice sigurnije i sretnije“, istakla je ministrica.


Učešće i realizaciji Programa uzeli su i dr. Samir Rizvo, državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne imigracije BiH i prof. dr. Eldan Mujanović sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. U ime međunarodne organizacije World Vision direktorima se obratio prof.dr. Srđan Vujović, te Dervo Sejdić i Sanela Bešić u ime Udruženja „Kali Sara“.