Uspješna edukacija u Srednjoškolskom centru Hadžići: Djeca iz prihvatnog centra Ušivak dobila uvjerenja o završenoj obuci za kuhare i frizere

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo je u partnerstvu sa organizacijama UNICEF i World Vision Bosne i Hercegovine organizovalo obuku za djecu u pokretu, smještenu u prihvatnom centru Ušivak, za zanimanja kuhar i frizer.

Obuka je trajala proteklih mjesec dana u JU Srednjoškolski centar Hadžići, a polaznicima su danas svečano dodijeljena uvjerenja o završenoj edukaciji.

Obuku u periodu od četiri sedmice je pohađao 21 mladić iz Pakistana, Sirije, Alžira, Avganistana, Maroka i Gambije.  Od tog broja, 10 polaznika je pohađalo obuku za kuhara, a 11 za frizera.

Ministarstvo je u ovu svrhu osiguralo sredstva u iznosu od 17.471,80 KM, dok je Srednjoškolski centar Hadžići osigurao udžbenike i radna odijela za obuku.

Dodjeli uvjerenja su prisustvovali predstavnici Ministarstva, škole, UNICEF-a, World Vision-a, kao i USAID-a.

UNICEF i World Vision Bosne i Hercegovine su osigurali da djeca u pokretu dobiju ruksake i didaktički materijaal, kao i prijevoz do škole i prihvatnog centra, uz prisustvo kulturoloških medijatora/prijevodilaca koji su, osim pružanja pomoći prevođenja programskih sadržaja u toku obuke, pomagali i u prevođenju pratećeg didaktičkog materijala.

U skladu sa aktuelnim zbivanjima i potrebama djece u pokretu za sticanje odgovarajućih obrazovnih kompetencija, ovom aktivnošću Ministarstvo nastavlja sa ostvarenjem jasno postavljenog cilja u pružanju kontinuirane pomoći djeci, a koja su iz bilo kojeg razloga bila prisiljena napustiti svoje domove i prekinuti školovanje.

Obuka je provedena u saradnji sa terenskim Uredom službe za poslove sa strancima koji je dao punu podršku ovom procesu.